Çorbacı: Atatürk Hz. Mehdi’ye zemin hazırlamak için özel yaratılmış insandır

24

Yazar İsmail Çorbacı, Mustafa Kemal Atatürk’ün Seyyid ve Ehl-i Beyt olduğunu savunarak, “Atatürk Hz. Mehdi’ye zemin hazırlamak için özel yaratılmış insandır” iddiasında bulundu.

Yazar İsmail Çorbacı, “Atatürk’ün Türk halkından saklanan vasiyeti ve Mehdi” başlıklı köşe yazısında enteresan iddialarda bulundu.

İsmail Çorbacı bir kitap platformunda kendisi hakkında, “Uzun yıllar Atatürk üzerine arşiv kaynaklarını araştıran askeri ve genel arşivlerde bulduğu özel belgelerin yanında kişisel arşivlerden de çok özel belgeler toplamıştır.” tanıtmaktadır.

Çorbacı’nın ‘Bilinmeyen Atatürk’ ile birlikte ‘Eften Püften Bilinen Aslında Mühim Şeyler 1-2’ ile birlikte toplam 17 kitabı bulunuyor.

“ATATÜRK SEYYİD VE EHL-İ BEYT OLAN PEYGAMBER SOYUNDAN”

“Atatürk Ehl-i Beyt’e mensup 12 imamdan birimidir?” diye başladığı köşe yazısında buna, “Mustafa Kemal Atatürk’ün hem anne hem baba tarafından Seyyid ve Ehl-i Beyt’ten olduğu Genelkurmay Başkanlığı, bazı büyük medya patronları ve birçok üst düzey bürokrat biliyor.” diye devam eden Çorbacı şunları kaydetti:

“ATATÜRK 12 İMAMDAN BİRİ OLMA OLASILIĞI KUVVETLE MUHTEMELDİR”

“Ama milletimiz bu önemli bilgileri bilmiyor. Mustafa Kemal meyve veren bir ağaçtır, normaldir, meyve veren ağaç taşlanır. Atatürk’ün Ehl-i Beyt’e mensup 12 imamdan biri olma olasılığı kuvvetle muhtemeldir. Peygamberimiz (S.A.V.) bir sahih hadisinde şöyle buyurmuşlardır: 12 imam gelmedikçe yeryüzünde, İslamiyet silinmeyecektir. Bu 12 imamın en büyük özelliği dinde içtihat-yenileme yapabilme ve dini ilk indiği gibi insanlara anlatma ve İslam dinini yeniden canlandırma görevleri olmasıdır.”

“ATATÜRK YERYÜZÜNE TEKRARDAN GELECEK”

İsmail Çorbacı, kuvvetli bir ihtimalle Ehl-i Beyt olduğu Atatürk’ün yeryüzüne tekrar geleceğini iddia ederek şöyle devam etti:

“Bahsettiğimiz hadisin yorumu şu olsa gerektir ki; 12 imam yeryüzüne tekrar tekrar gelecek ve İslam dinini ayakta tutacak, bozulmadan korunmasını sağlayacaktır. İslam dinini korumakla ve dini gerçek hüviyetine kavuşturmakla görevli son kişiler ise, Hz. Mehdi ve ardından gelecek Hz. İsa (A.S) olacaktır. Onlar zamanında İslam dini yeryüzüne egemen kılınacak tüm dünyada barış ve adalet hâkim olacak ve onlardan sonra da -Allah daha iyi bilir- kıyamet koparılacaktır.”

ATATÜRK İNSANLARIN DİNİ DOĞRU ANLAMALARI İÇİN DİNDE TÜRKÇELEŞTİRME HAREKETLERİ YAPMIŞTIR”

İbrahim Çorbacı, ilginç iddialarına yenilerini ekleyerek, Atatürk’ün ezanın aslını yasaklayıp “Tanrı uludur” diye okutmasından Kuran eğitiminin azaltılmasına kadar birçok faaliyeti ise insanların dini doğru anlamaları için yaptığını iddia ettiği yazısına şu şekilde devam etti:

“İşte, Atatürk, Mehdi yeryüzüne gelmeden önce ona bir devlet oluşturmuş ve insanların dini doğru anlamaları için de dinde Türkçeleştirme hareketleri yapmıştır.

“Atatürk’ün Vasiyeti Neden Türk Halkından Özenle Saklanıyor?” diye sorduğu soruya da cevap veren Çorbacı, Kenan Evren’in 1988 yılında Atatürk’ün vasiyetini açıp okuduğunu ve kendi kendine, “Türk halkı bu vasiyeti öğrenmeye hazır değil” dediğini iddia eden Çorbacı, Evren’in vasiyeti ortadan kaldırttığını iddia ederek, “Acaba Kenan Evren’i bu kadar rahatsız eden, Türk halkından gizlenen bu vasiyetin içinde hangi bilgiler vardı? Atatürk ölmeden bir ay önce hazırlattığı vasiyetinde; “Herkes Peygamberin sünnetini, Peygamberin dediklerini birebir yerine getirsinler” diyor. “Kur’ân’a da tam uyulsun” diyor.” İfadelerini kullandı.

“ATATÜRK BİR MÜSLÜMAN LİDER OLARAK TÜM DÜNYA MÜSLÜMANLARINA SESLENİYOR”

Çorbacı, Atatürk’ün İslam Birliği’nden bahsettiği ve tüm dünya Müslümanlarına seslendiğini iddia ederek şunları kaydetti:

“Atatürk, Peygamberimize derin bir hayranlık duyuyor ve onu da şu sözlerle ifade ediyor: “Benim senin ismimiz unutulur, onun ismi ebediyete kadar unutulmaz” diyor. Atatürk bir sözünde, “Bütün dünyanın Müslümanları, Allah’ın Peygamberi Hz. Muhammed’in gösterdiği yolu takip etmeli” diyor. “Tüm Müslümanlar Hz. Muhammed’i örnek almalı ve kendisi gibi hareket etmeli. İslamiyet’in hükümlerini olduğu gibi yerine getirmeli” diyor. Burada Atatürk’ün tüm dünya Müslümanlarına sesleniyor ve açık açık İslam Birliği’nden bahsediyor.

“ATATÜRK KURTULUŞ YOLUNU GÖSTERİYOR”

Eğer dünya Müslümanlarından bahsetmese “Türkiye Müslümanları” derdi. Bakın bütün dünya Müslümanlarına bir Müslüman lider olarak sesleniyor. Kurtuluş yolunu gösteriyor. İslam Birliği’nin yolunu gösteriyor.”

“ATATÜRK VASİYETİNDE HZ. MEHDİ’DEN AÇIKÇA BAHSEDİYOR”

İsmail Çorbacı, iddiaları ile ilgili hiçbir belge ve dayanak göstermeden devam ettiği enteresan iddialarına Atatürk’ün vasiyetinde Hz. Mehdi’den bahsettiğini söylüyor.

Çorbacı şöyle devam ediyor:

Bir de açıklanmayan vasiyeti var Atatürk’ün. Atatürk vasiyetinde Hz. Mehdi’den açıkça bahsediyor. Atatürk vasiyetinde Hz. Mehdi’den, Hz. İsa’nın nûzülünden, İslam Birliği’nden bahsediyor. Atatürk’ün ileri görüşlülüğünü herkes bilir.”

ATATÜRK’ÜN ÖZEL BİR İNSAN OLDUĞUNU HERKES TAM OLARAK KAVRAYAMAMIŞ”

“Atatürk, Hz. Mehdi’ye zemin hazırlamak için özel yaratılmış insan” olduğunu iddia eden Çorbacı Atatürk’ün özel bir insan olduğunu ve bunu herkesin tam olarak anlayamadığını savunarak şu şekilde devam ediyor:

“Ama Atatürk’ün gerçekten özel bir insan olduğunu herkes tam olarak kavrayamamış olabilir. Atatürk, Hz. Hızır gibi çok farklı biri ve Atatürk, Hz. Mehdi’ye zemin hazırlamak için özel yaratılmış insandır. Atatürk yobazlığın belini kırarak, Hz. Mehdi’ye zemin hazırlamıştır. Hiç kimse unutmasın ki; Asil Türk Milleti Müslüman’dır ve Müslüman kalacaktır. İslami özünden uzaklaştırıldığı oranda maalesef emperyalizmle uzlaşan ve her yönden tutsaklaşan, Müslüman Türk Milleti, yine İslam’la dirilip yeni destanlar yazacaktır. Atatürk’ün gizlenen vasiyeti de bu talihli gelişmelere işaret etmekte ve manevi uyarılar taşımaktadır. İşte Atatürk’ün Saf ve Sağlam İnancı :”Efendiler: Mazharı nübüvvet ve risalet olan Fahri-alem Efendimiz, bu kütle-i Arap içinde ve Mekke’de dünyaya gelmiş bir vücudu mübarekti.” (Nutuk,c.3,sh.1240).

“ATATÜRK’ÜN VASİYETİNDE GEÇTİĞİ ÖĞRENİLEN BAZI BİLGİLER”

Çorbacı, hiçbir dayanak göstermediği ancak Atatürk’ün vasiyetinde geçtiği bazı bilgileri de şu şekilde aktarıyor:

“Şimdi Mustafa Kemal’in Allah inancı, Peygamber itikadı, Kur’ân-a bağlılığı ve İslam’a bakış açısı işte aynen böyle olduğu; Atatürk’ün Vasiyetinde Geçtiği Öğrenilen Bazı Bilgiler:

– İsrail ‘in kurulacağı-ABD Başkanının genç yaşta suikasta uğrayacağı-SSCB’nin dağılacağı-Mehdi ve Hz. İsa’nın Türkiye’den çıkacağı. Kurtuluş Savaşı sırasında Pakistan, Afganistan ve Hindistan Müslümanlarını toplayıp Rusya üzerinden Türk Kardeşlerine gönderdikleri paralarla İş Bankası kurulup, TCDD Yolları, Atatürk Orman Çiftlikleri gibi kurumlar oluşturulup toplanan gelirler Anadolu’daki öğrencilerin eğitiminde kullanılması hedeflenmiştir. Atatürk bu kurumlar için Türk milletini vasi tayin etmiştir.”

“PAPA XVI. BENEDİCT’İN ANITKABİRDE ATATÜRK’ÜN HUZURUNDA EĞİLMESİ BİR MESAJDIR”

Çorbacı, Hıristiyanların lideri olan papanın Anıtkabirde anıt mozole önünde eğilerek saygı göstermesini de Türkiye için bir mesaj olduğunu iddia ettiği yazısına şu şekilde devam ediyor:
“Papa XVI. Benedict’in Anıtkabir’e giderek Atatürk’ün huzurunda eğilmesi de büyük Türkiye için bir mesaj niteliğindedir. Atatürk’ün özel kasalarda ve özenle saklanılan tarihi vasiyetinin açıklanacağı talihli günler yakın görülmektedir.

ATATÜRK’ÜN VASİYETİNDE GEÇEN DİNİ ÖNGÜRÜLER

Vasiyette geçen dini öngörülerden bazıları:

– Hz. İsa’nın yeryüzüne gönderileceği ülke Türkiye, şehir İstanbul ve yer Ayasofya Camiisidir.

– Katoliklerin, Ortodoksların, Protestanların amacının Ayasofya’yı Kilise yapmak olduğunu anlayan Atatürk 1934 yılında imza kararıyla müze yapılmasını isteyip böylece koruma altına almış ve vasiyetinde camii olmasını istediğini belirtmiştir.”Türk Milletinin dini İslam, Kitâb-ı Kur’ân, Peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselamdır.”
Uzay sanayini ilgilendiren madenlerin Güneydoğu bölgesindeki yerleriyle beraber belirtmiştir. Atatürk Kürt halkı üzerinden bazı fesatlıkların körükleneceğini de söylemiştir. Kürtler kardeştir demiş ve ayrımcılığı reddedip, herkesin temel insan hak ve hürriyetlerinin verilmesi gerektiğine dikkat çekmiştir.

Mustafa Kemal’in;

a) Hem yalnızlığından
b) Hem zaman darlığından
c) Hem çevresinde kaliteli ve iyi niyetli insan azlığından
d) Hem de, o dönemde dünyayı avucuna almış ve Türkiye’yi de maalesef kuşatmış bulunan Yahudi, sabataist ve masonların kıskacı altına alınmaktan dolayı, aslında gerekli ve önemli olan, bütün bu tarihi devrim ve değişimlerin:

– Bazılarının zamanla ve özellikle Atatürk’ten sonra katılaştırılıp hedefinden saptırılarak yozlaştırılması ihtimaline karşı yeterli tedbirler alınamamış.

– Bir kısmı, geçici şartlar ve konjonktürel ihtiyaçlar için yapıldığı halde, bunların katı ve kalıcı kurallar halinde topluma dayatılmasını önleyecek teoriler ve alternatif projeler hazırlanamamış. Masonik mihrakların, Yahudi ve sabataist takımının ve bazı azınlık ve azgın tabakanın, bu devrim ve değişimleri “Müslümanlıktan resmen kopma ve İslami olan her şeye düşman olma” mantığıyla yorumlayıp uygulamasına yol açacak boşlukların bırakılmış, olması da elbette bir talihsizliktir.

Hatta onun sözü: “Batmakta olan bir gemide bulunsanız; herhalde” Yetiş Ey Gazi “demezsiniz. Elbette; “Medet yâ Rabbi” diyeceksiniz. Bundan tabii ne olabilir?” Kaynak: Atatürk’ün Türk halkından saklanan vasiyeti ve Mehdi – İsmail Çorbacı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen adınızı yazınız