Sosyal nedir?

37
Kapalı Çarşı, İstanbul

Halk arasında son günlerde sosyal kelimesi sosyal medya için kullanılıyor. Ondan önce ve halen ise sosyal hayat ve sosyal çevre olarak daha sık kullanılırdı. Peki Sosyal ne demek, Sosyal nedir?

Sosyal bilgiler terimi olan Sosyal, insanın toplum hayatındaki yeri, rolü, birbirleriyle ilişkileri ile ilgili olan anlamındadır. En sık sorulardan birisi de “Sosyal hayatta neler yapıyorsun? Sinemaya gidiyor, Spor klubünde futbol oynuyorum.” gibi bir çok sosyal aktivite sıralana bilinir.

SOSYAL DEVLET NEDİR?

Peki Sosyal Devlet nedir ve Sosyal devlet ne yapar? Sorusuna ise kısaca, “Sosyal Devlet, toplumun eğitim, sağlık, yiyecek, giyecek, barınma ihtiyaçları ile birlikte yaşama, çalışma hayatı ve geçinme ve yine sendika kurma, örgütlenme, spor yapma, emeklilik ve yaşlıların korunması gibi konularda vatandaşlarının haklarını korur.

Sosyal Devlete örnek verilmek istenirse, mesela Osmanlı Devletinin medrese yapmaları, Selçuklular’ın imarethane yapıp fakirleri bakıp doyurması, kurulan Darüşşifa’larda hastaların iyileştirilmesi ve devamında kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin huzurevleri kurmasını örnek gösterile bilinir.

SOSYAL TEORİ NEDİR?

Sosyal teori, toplumsal hayatın kriterlerini açıklamak yerine toplumsal kalıp ve büyük toplumsal yapıları açıklayacak ve çözüm sunacak özet ve çoğunlukla karmaşık kuramsal birleşenlere başvurur. Sosyal teori, çoğu kez daha klasik akademik disiplinlerle sorunlu ilişki kurmuştur. Bu nedenle toplumsal anahtar düşünürlerden birçoğunun üniversitede kürsüsü yoktur. Bazen sosyal teorinin, toplum biliminin bir dalı olduğu düşünülse de, antropoloji, ekonomi, teoloji, tarih, felsefe gibi bilimlerle ilgili olduğu için buna tam karşılık vermemiştir.

İlk sosyal teoriler toplum biliminin doğuşu ile birlikte, eş zamanlı olarak gelişmiştir.‘Toplum biliminin öncüsü’ olarak bilinen Auguste Comte – toplumsal evrimcilik- diye ilk sosyal teorilerden birinin temel çalışmasını gerçekleştirdi. 1800’lü yıllarda yani 19. yy’da sosyal ve tarihsel değişimle ilgili üç büyük klasik teori oluşturuldu. Bunlar; sosyal evrimcilik teorisi (sosyal darvinizm bunun bir parçasıdır) sosyal dönem teorisi ve Marksist materyalizm teorisi.

SOSYAL NEDİR? SOSYAL NE DEMEK?

Sosyal kelimesi Fransızca kökenli olup “social” şeklinde yazılmaktadır.

Sosyal kelimesinin genel anlamı, “toplumsal olan; toplum ile ilgili olan” demektir. “Toplum bilimi” anlamına gelen “sosyoloji” ise, sosyal kelimesinden türemiştir. Bununla birlikte, günümüzde ve halk arasında daha çok “sosyal olmak – sosyalleşmek” gibi tabirler kullanılır. Bu tabirler de, kişinin/kurumların toplumla ilişkisinin iyi olduğu, kendisini veya kurumunu toplumdan soyutlamadığı gibi toplumla beraber olduğu vurgulanmak istenir. Son yıllarda literatürümüze giren ve artık neredeyse sosyal kelimesi “sosyal medya” ifadesi ile eşleşme noktasına gelmesi ise, internet ortamındaki sosyal ağları işaret etmektedir.

SOSYAL (TOPLUMSAL) İÇTİMAİ NEDİR?

Sosyal diğer bir deyimle Toplumsal İçtimai, topluma ait, yaşadığı topluma bağlı, toplumla ilgili, insanların toplum içinde ve birlikte yaşamaları anlamındadır. Genelde, bir alanda yaşayan, belirli bir sürede ve belli bir insan topluluğunu anlatan bu kelime, aynı zamanda toplumdaki çeşitli sosyal sınıfların ve grupların birbirleriyle entegre olmasını da ifade etmektedir. Bu anlamdaki sosyal, daha fazla “birliktelik” ile “birlikte oluş” anlamına gelmektedir. Sosyal yani sorumlu insan, sosyal faaliyetlerde bulunan, toplumun değerlerine saygı gösteren, toplum kural ve geleneklerine uyabilen, toplumun bütün sosyal kesimleri ile uyum içinde yaşayabilen kişidir.

Birey, hayatının başından itibaren, başkalarıyla münasebet kurma eğilimine sahip olduğu için, doğal olarak da sosyaldir. Ancak, sergileyeceği davranış farklılıkları, aynı ortamlarda yaşadığı, büyüdüğü toplum, aile eğitimi ve çevre kültüründen kaynaklanacaktır. “Toplumsal” ve “Sosyal” kelimelerin farklılıkları ise, sosyal olanın, bir ıslah-tedbir gerektirmesi, toplumsal olanın ise araştırma konusu oluşturmasıdır. Örneğin; Fakirlik, sosyal sorundur ve sosyal siyaset ekseninde bu probleme çözüm bulunması gerekmektedir. Oysa sosyoloji ise daha çok toplumsal sorunları ve vakıaları ele almakta, toplumsal davranışlara temel teşkil edebilecek güçleri anlamaya çalışmakta ve belki de ıslah gerektiren bazı sosyal sorunlara çözümler sunmak veya bulmaktan ziyade, sosyal sorunların sebeplerini araştırıp ortaya koymaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen adınızı yazınız